Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met info@schylgemynlantse.nl

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

 

Agenda: 23 Oct Folkert en Tetard, twee Terschellinger abten van Klooster Lidlum

Een lezing van Siem van der Woude op 23 oktober in de kerk van Hoorn om 20.00 uur. Kaarten aan de deur € 7,50  leden € 6,00, inclusief koffie of thee.
In de Middeleeuwen stond bij Oosterbierum het klooster Lidlum. Het was aangesloten bij de Premonstratenzer orde. Kenmerk van deze orde was dat monniken als pastoor werkzaam waren in de naburige parochies. Lidlum kreeg langzamerhand de pastoorsbenoeming in een groot aantal dorpen in noordwest Friesland vast in handen en ook de parochie van Hoorn hoorde daarbij. Over de geschiedenis van deze abdij zijn we goed ingelicht door de kroniek van Sibrandus Leo. Hij beschrijft de lotgevallen van de abdij aan de hand van de levens van de vier en dertig abten van het klooster. Twee van hen waren afkomstig van Terschelling. De naam van één van hen, abt Folkert, leeft voort in het abt Folkertspad.  Siem van der Woude zal in zijn lezing aandacht besteden aan de geschiedenis van het kloosterwezen in Friesland en aan die van Klooster Lidlum in het bijzonder. Uiteraard zullen daarbij ook de twee Terschellinger abten aan de orde komen.
bekijk agenda

Tijdschrift

Het lidmaatschap op het tijdschrift is gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging.
Ook zijn de nummers los te koop bij diverse winkels, boekhandels en musea op Terschelling.
Het tijdschrift Schylge myn Lântse stamt al uit 1961, maar toen als mededelingenblad van de musea, later als tijdschrift van de Vereniging van Vrienden, in allerlei verschillende uitvoeringen.

In 1980 startte de nieuwe reeks en in 2005 hebben we dus de 25ste editie met jaargang nummer 26. Het 64 pagina’s tellende blad op handig A5 formaat verschijnt vier keer per jaar en bevat tal van interessante artikelen, oude foto’s, mededelingen van het museum, boekbesprekingen, een vragenrubriek en een kroniek. Het laatste nummer heeft tevens een volledig persoonsregister.

Themanummers

Bij speciale ‘historische’ gebeurtenissen verschijnen er extra themanummers van ons tijdschrift. Zo verschenen eerder: Schylge myn lântse 25 jaar (mei 2005), Tiny van Noord Bos Gedichten en verhalen (okt. 2003), Toerisme op Terschelling (juni 2002), Brieven van zeevarenden (sept. 2001), Preitse mar Schylingers, praat maar Meslânzers, Praatsje mar Aasters (aug.2000), 200 jaar Lutine (mei 1999), Terschelling 1940 – 1945 (mei 1995), 400 jaar Brandaris (mei 1994).
Het is ons streven om in de loop der tijd meer historische thema’s te publiceren.

Wordt lid en ontvang 4 keer per jaar ons tijdschrift.

Wordt nu lid van Schylge myn LântseLidmaatschap per jaar:

Het lidmaatschap bedraagt voor eilanders € 17,50
postabonnees binnen Nederland € 20,-
postabonnees binnen- en buiten Europa € 25,-

Uitsluitend automatische incasso!