Agenda: 28 Dec Midwintermartkt

Schylge myn lântse staat met een kraam op de Midwintermarkt in Midsland. Er zijn foto's en filmpjes te be1328kijken, er is een fotoquiz en er zijn mooie verhalen. De markt is op 28 december van 15.00 tot 20.00 uur in de Oosterburen. bekijk agenda
Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met info@schylgemynlantse.nl

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

 

ANBI status

De Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lantse heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de vereniging bij de belastingdienst geregistreert staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Info over wat dat inhoudt vind je op www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij www.belastingdienst.nl

Een ANBI-status maakt het doen van schenkingen aantrekkelijker en voordeliger voor zowel de gever als de ontvanger. Door de Geefwet mag een particulier bijvoorbeeld 25% extra aftrekken van de belasting. De rijksoverheid betaalt dus mee aan elke schenking. Hoe het werkt en wat allemaal mogelijk is, kunt u lezen op www.daargeefjeom.nl

Onderstaand vindt u de ANBI-gegevens van CHV Schylge myn Lantse op een rij:

CULTUURHISTORISCHE VERENIGING “SCHYLGE MYN LANTSE”

Vestigingsadres (secretariaat):

Landerum 17

8893 GX Landerum-Terschelling

tel.0562 448997

info@schylgemynlantse.nl

IBAN: NL38RABO0342406655

BIC:RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK: 40002490

RSIN nummer: 8073.35.253

 

Doelstelling CHV Schylge myn Lantse:

  1. Belangstelling wekken voor- en de studie te bevorderen omtrent Terschelling en zijn historische- en huidige bevolking, dialekten en kultuurvormen in al haar uitingen;
  2. Verspreiding van de aldus verkregen kennis;
  3. Het opsporen-, verwerven-, tentoonstellen- en voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften van historisch belang en andere getuigenissen.

 

Actueel beleidsplan doelstelling:

  1. Het organiseren van bijeenkomsten, eventueel excursies;
  2. Het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten op enig onderzoeksterrein en steunverlening aan onderzoekers;
  3. Het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties, het bevorderen van de instandhouding- en zo mogelijk verbreding van cultuur-historische monumenten en/of collekties op Terschelling;
  4. Het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie;
  5. Alle andere wettige middelen.                 

Bestuurssamenstelling:

            Pieter de Haan – voorzitter

            Gea van Essen – secretaris

            Nienke Bakker-Cruiming – penningmeester

            Marga Wortel

            Sietze Hamstra

            Hilda Zeeders

                                                                                                                                                                                 

Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lantse heeft geen medewerkers in dienst.

Statuten CHV Schylge myn Lantse  

Het actuele jaarverslag 2016   

Jaarrekening 2016   

Jaarrekening 2015