Activiteiten

lezing kerk west

De vereniging organiseert o.a. lezingen, toneelstukken in de Terschellinger dialecten en activiteiten voor leden en belangstellenden.

Hiernaast treft u een overzicht van te verwachten activiteiten en ook een verslag van activiteiten uit het verleden.

 

Oct
23

Folkert en Tetard, twee Terschellinger abten van Klooster Lidlum

Een lezing van Siem van der Woude op 23 oktober in de kerk van Hoorn om 20.00 uur. Kaarten aan de deur € 7,50  leden € 6,00, inclusief koffie of thee.

In de Middeleeuwen stond bij Oosterbierum het klooster Lidlum. Het was aangesloten bij de Premonstratenzer orde. Kenmerk van deze orde was dat monniken als pastoor werkzaam waren in de naburige parochies. Lidlum kreeg langzamerhand de pastoorsbenoeming in een groot aantal dorpen in noordwest Friesland vast in handen en ook de parochie van Hoorn hoorde daarbij.
Over de geschiedenis van deze abdij zijn we goed ingelicht door de kroniek van Sibrandus Leo. Hij beschrijft de lotgevallen van de abdij aan de hand van de levens van de vier en dertig abten van het klooster. Twee van hen waren afkomstig van Terschelling. De naam van één van hen, abt Folkert, leeft voort in het abt Folkertspad. 
Siem van der Woude zal in zijn lezing aandacht besteden aan de geschiedenis van het kloosterwezen in Friesland en aan die van Klooster Lidlum in het bijzonder. Uiteraard zullen daarbij ook de twee Terschellinger abten aan de orde komen.

Nov
24

Molière op Schyljelôn

De Aaster Joonpraters ha et kluchtige stik ‘De ynbeelde sjeke’ fon de Frônse schruwer Molière oer’e heap hallet. Dot hyt noe ‘Pineboek’ in geet oer de sjeke hear Evert Popma, di op de Astreiner stins wennet yn’e 14e eauw. Fescheine minsken komme lôns om te helpen: un borwiif, un monnik, un klokkemakker, un non in un heks. Mar net iderien is so as ’i ’m fordogt… Et stik wodt spilet yn et Aasters, mar ik et Westers in et Meslânzers binne te hearen.

Útfoeringen binne op 14, 16, 17, 23 in 24 november joons om 20.00 oere in op 19 november mejys om 14.30 oere yn de Stoek.

Entree € 10,00 en voor leden € 7,50. Voorverkoop vanaf 31 oktober bij Ben van Alles in Hoorn, Hart&Kamstra in Midsland en Zeeders op West. 

 

De Aaster Joonpraters hebben het komische toneelstuk ‘De ingebeelde zieke’ van de Franse schrijver Molière bewerkt. Dat heet nu ‘Pineboek’ en gaat over de zieke heer Evert Popma, die op de Oosterender stins woont in de 14e eeuw. Hulpvaardige personen komen langs, zoals een buurvrouw, een monnik, een klokkenmaker, een non en een heks… Het stuk wordt gespeeld in het Aasters – het dialect van Oost-Terschelling. Maar ook de andere twee eilander dialecten, Westers en Meslânzers, zijn te horen.

Uitvoeringen zijn op 14, 16, 17, 23 en 24 november ’s avonds om 20.00 uur en op 19 november ’s middags om 14.30 uur in dorpshuis De Stoek in Hoorn.


Activiteiten archief