Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met info@schylgemynlantse.nl

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

 

Agenda: 18 Apr Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering

Cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse

Donderdag 18 april 2019 om 20.00 uur in De Kraak

Burg. Reedekerstraat 56 B West Terschelling

                          Agenda:
 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag 2018 en verslag kascommissie
 6. Begroting 2019
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en verkiesbaar is Gea van Essen (Voorzitter). Binnen het bestuur is momenteel 1 vacature beschikbaar. Het bestuur stelt Remco Pals voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat: info@schylgemynlantse.nl
 8. Benoeming lid kascommissie
 9. Museum ’t Behouden Huys, Huske op e hoek, Stichting Schellinger Erfdeel, Bunkerstichting
 10. Redactie Schylge myn Lântse
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
  Programma na afloop: Filmbekijk agenda

Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van de cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse.
Woensdag 16 april 2014 om 20.00 uur, Hotel Oepkes, West Terschelling

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2013
4. Jaarverslag 2013
5. Financieel verslag 2013 en verslag kascommissie
6. Begroting 2014
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is:Marga Wortel

Het bestuur draagt twee nieuwe kandidaten voor om de vacante bestuursplaatsen in te nemen:
Sietze Hamstra, Midsland
Cees J. Spanjer, Lies

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk twee etmalen voor aanvang van de vergadering.

Pauze

9. Benoeming lid kascommissie
10 Verslag redactie Schylge myn Lântse
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering zal het nieuwe bestuur van de SBT, Stichting Bunkerbehoud Terschelling, verslag uitbrengen over de opzet van de nieuwe stichting en de voortgang op het Tigercomplex.

Hierop aansluitend wordt een film vertoond over een uitzending van radio Fryslân met filmbeelden van Jan Duyf en een verhaal van Piet de Jong. Tevens komt een verhaal van Dirk Meyer over de oorlog aan bod.

Het bestuur.