Mededeling
Stilendag april 2016

Stilendag Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse

Maandag 11 april 2016 hebben we een Stilenmiddag voor de bewoners van de Stilen en andere belangstellenden georganiseerd. Aan de hand van heel veel particuliere fotoboeken en voorwerpen uit museum ‘t Behouden Huys werden verhalen en herinneringen opgehaald van vroeger tijd. Tot twee maal toe werd een kleurenfilm gedraaid met Terschellinger beelden uit de jaren 70 van de vorige eeuw van optochten, een vrolijke op’e riid en bedrijvigheid op de haven en koninklijk bezoek. De filmzaal was afgeladen: ‘s morgens hebben 50 personen de film gezien en ‘s middags nogmaals 55 personen.

De Stilendag was een zeer geslaagde activiteit, met veel belangstelling en met hoge waardering (ook voor het gebak). Op verzoek van velen wordt in het najaar bekeken of een vervolg georganiseerd kan worden.

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met info@schylgemynlantse.nl

 

Agenda: 14 Nov Mêslanzer Kemedy

Op 10, 11, 12 en 14 november voert de Mêslanzer Kemedygroep een spektakelstuk op in De Stoek in Hoorn. Op 10, 11 en 12 november is de uitvoering ’s avonds en op 14 november is het een middagvoorstelling. Informatie over de kaartverkoop en de exacte tijden zijn op dit moment nog niet bekend, maar hou deze website en de Terschellinger in de gaten.bekijk agenda
ansicht haven terschelling

Cultuurhistorische Vereniging Terschelling

Onze vereniging heeft als doelstelling het opsporen, verwerven, tentoonstellen en het voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften en andere getuigenissen van cultuurhistorisch belang. Daarnaast wordt de verkregen kennis verspreid door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en door publicaties in onder meer ons eigen tijdschrift.

De vereniging telt momenteel 1300 leden, zowel op Terschelling als aan de vaste wal, waaronder een groot aantal instellingen zoals bibliotheken, musea, universitaire instellingen, het Meertens instituut en andere cultuurhistorische verenigingen. Leden van de vereniging zijn ook ‘Vrienden’ van het museum ’t Behouden Huys.

De vereniging is met twee leden vertegenwoordigd in het bestuur van Schellinger Erfdeel, een stichting die is opgericht met het doel belangrijke zaken voor Terschelling te behouden, en met één lid in het bestuur van de stichting Húske op ‘e Hoek.

Historie SML

De huidige Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse is voortgekomen uit de in 1964 opgerichte Vereniging van Vrienden van de Terschellinger musea. Na een aanvankelijk hoopvol begin ging het in de jaren zeventig bergafwaarts met deze vereniging.

In 1980 is zij heropgericht, eerst met de naam Cultuurhistorische Vereniging ’t Behouden Huys. Omdat deze naam echter veel verwarring veroorzaakte is die in 1988 gewijzigd in Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse.

Lees artikelen tijdschrift SML >