Mededeling
Boschplaat

Lezing De Boschplaat, verleden, heden en toekomst

De Boschplaat is het grootste en bekendste natuurgebied op Terschelling. In de loop der tijd hebben zich daar grote veranderingen voltrokken onder invloed van natuurkrachten en menselijke ingrepen. Dit zal ook in de komende tijd niet anders zijn.  De Boschplaat verleden heden toekomst, dat is dan ook het onderwerp van de jaarlijkse najaarslezing van de cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse.

Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat en Freek Zwart van Staatsbosbeheer zullen de presentatie verzorgen.

Hierbij komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde met historische en actuele beelden, ontwikkeling van dieren- en plantenleven, de aanleg van Stuifdijken en ontginningen. En natuurlijk zullen de  ontwikkelingen van de kustlijn en het Amelandergat aan de orde komen. Dit zal door beide sprekers ook in het kader van toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging geplaatst worden. De lezing vindt plaats op zondagmiddag 20 november, 14.00 uur in De Stoek in Hoorn.

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met info@schylgemynlantse.nl

 

ansicht haven terschelling

Cultuurhistorische Vereniging Terschelling

Onze vereniging heeft als doelstelling het opsporen, verwerven, tentoonstellen en het voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften en andere getuigenissen van cultuurhistorisch belang. Daarnaast wordt de verkregen kennis verspreid door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en door publicaties in onder meer ons eigen tijdschrift.

De vereniging telt momenteel 1300 leden, zowel op Terschelling als aan de vaste wal, waaronder een groot aantal instellingen zoals bibliotheken, musea, universitaire instellingen, het Meertens instituut en andere cultuurhistorische verenigingen. Leden van de vereniging zijn ook ‘Vrienden’ van het museum ’t Behouden Huys.

De vereniging is met twee leden vertegenwoordigd in het bestuur van Schellinger Erfdeel, een stichting die is opgericht met het doel belangrijke zaken voor Terschelling te behouden, en met één lid in het bestuur van de stichting Húske op ‘e Hoek.

Historie SML

De huidige Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse is voortgekomen uit de in 1964 opgerichte Vereniging van Vrienden van de Terschellinger musea. Na een aanvankelijk hoopvol begin ging het in de jaren zeventig bergafwaarts met deze vereniging.

In 1980 is zij heropgericht, eerst met de naam Cultuurhistorische Vereniging ’t Behouden Huys. Omdat deze naam echter veel verwarring veroorzaakte is die in 1988 gewijzigd in Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse.

Lees artikelen tijdschrift SML >